News - CENEGA SA

Firma i siedziba:

CENEGA SA z siedzibą w Warszawie

 

Adres:

ul. Krakowiaków 36

02-255 Warszawa

 

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer KRS: 0000498248

Numer NIP: 5210085235

Wysokość kapitału zakładowego:                           23.750.000 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:                             23.750.000 PLN

 

 


13.01.2020
 


powrót
 
 
 
 

Nadchodzące tytuły

 
 

Najnowsze tytuły