Aktualizacja systemu Windows i pakietu DirectX

AKTUALIZACJA SYSTEMU WINDOWS I DIRECTX - PORADNIK


Problemy spowodowane niezainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego, nieaktualnym lub uszkodzonym pakietem DirectX:


- komunikat o braku pliku .dll zawierającego w nazwie D3DX przy próbie uruchomienia gry
- gra wraca do pulpitu (CTD - Cash to Desktop) od razu przy próbie uruchomienia lub w trakcie rozgrywki
- czarny ekran po uruchomieniu gry
- niska wydajność gry (przycinki, zacinanie).
- w rzadkich przypadkach brak reakcji na próbę uruchomienia gry, zawieszanie się komputera lub występowanie niebieskiego ekranu błędu (tzw. BSOD)


Możliwe rozwiązania problemu:


1) Zaktualizowanie systemu Windows (zainstalowanie dostępnych aktualizacji). W tym celu wejść w menu Start -> Panel Sterowania -> System i Zabezpieczenia -> Windows Update, kliknąć wyszukaj aktualizacje i zainstalować wszystkie dostępne ważne poprawki do systemu. W przypadku problemów z aktualizacją systemu przez Windows Update, zbiorcze pakiety poprawek można pobrać ze strony Microsoft.


2) Zaktualizowanie DirectX. Pakiet DirectX można zaktualizować z płyty z grą (zwykle znajduje się w katalogu DirectX lub Support na płycie) lub uruchamiając instalator pobrany ze strony: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2DA43D38-DB71-4C1B-BC6A-9B6652CD92A3&displaylang=en